ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Αρχιπέλαγος – Αρχιπελαγικά Κράτη.

Το Αιγαίο Αρχιπέλαγος  και η Νομική έννοια


1. Ο όρος “αρχιπέλαγος”, συναντάται στην γεωγραφία ως επιθετικός προσδιορισμός για τις συστάδες νησιών και βράχων που αποτελούν ενότητα και ανάμεσά τους υπάρχει θάλασσα
1.1. Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς αλλά και σε ελληνικές και ξένες εγκυκλοπαίδειες ,ο όρος “αρχιπέλαγος” αναφέρεται ως συνώνυμος του “Αιγαίου”, φέρεται μάλιστα ως όνομα ενετικής προελεύσεως για την περιγραφή της γεωγραφικής φυσιογνωμίας της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου, επειδή η θάλασσα του είναι διάσπαρτη νησιών και βράχων.
1.2. Έτσι το Αιγαίο, αναφέρεται από πολλούς χαρτογράφους, ή απλώς ως “Archipelago” ή ως “MareAegeum Archipelago “, ονομασία που απαντάται σε ενετικούς, γαλλικούς και βρετανικούς χάρτες και πορτολάνους Χαρακτηριστικά δείγματα αυτών είναι του Chistoforo Buondelmonti το 1420, του Tomaso Porcacchida Castiglioni το 1572, του Marco Boschini το 1675, του Pieter VanderAa το 1729 και του Lapie το 1838.
1.3.Θα μπορούσε όμως να υποστηριχθεί και η άποψη ότι, η έννοια “αρχιπέλαγος” είναι ελληνικής προελεύσεως, επειδή το πρόθεμα “αρχι-” είναι ελληνικό, προϊόν της λέξεως “άρχω”, και η λέξη “πέλαγος” που ήταν συνώνυμη της έννοιας “πόντος”, χρησιμοποιείτο απότους αρχαίους έλληνες, για να υποδηλώνει την