ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Andreas Walsperger's Παγκόσμιος χάρτης του γνωστού Κόσμου 1448 .


The Genoese Map  Χάρτης του 1457


Giovanni-Battista ο Εύξεινος Πόντος του 1697
 Η Ελλάς σε χάρτη  Graecia-Mercator-του Hondius  έτος  1600-1630


Χάρτης του Hereford -Παγκόσμιος Χάρτης -Mappa Mundi του 1300 μ.Χ. 
Χάρτης του Hereford -Παγκόσμιος Χάρτης -Mappa Mundi του 1300 μ.Χ. ΑΝΑΛΥΣΗ 2721 Χ 3174

Μεσαιωνικός χάρτης Νέας Ελλάδος 1590
Παγκόσμιος Χάρτης του Ortelius 1570 μ.Χ. 


Παγκόσμιος Χάρτης του Ortelius 1570 μ.Χ.  ΑΝΑΛΥΣΗ 5816 × 3961
Πρέβεζα  Χαλκογραφία του GIUSEPPE LONGHI. 1684
Σπάνιος «Βυζαντινός » ελληνικός Χάρτης του 15ου αιώνα 
Χάρτης του Waldsee Muller  ΕΤΟΣ 1507