ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

Χάρτης των δήμων και των φυλών των Αθηναίων


ΑΤΤΙΚΗ
Χάρτης  των  δήμων  και  των  φυλών.  Κάθε  χρώμα  αντιπροσωπεύει  μία  από  τις  10 φυλές,  κάθε  σύμβολο  ένα  δήμο.  Οι  γραμμές  συνδέουν  ομάδες  δήμων  που  ανήκουν στην ίδια φυλή. Ο αριθμός που αναγράφεται σε κάθε σύμβολο δηλώνει τους αντιπροσώπους που ο συγκεκριμένος δήμος έστελνε κάθε χρόνο στη Βουλή.

ΚΑΤΑ - John McΚ. Camp II  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗ 2009