ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΚΟΣΜΟΣ -ΑΦΡΙΚΗ 1630ΑΦΡΙΚΗ  ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΥ Willem Janszoon Blaeu  ΕΤΟΣ 1630