ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 10 ΑΧΑΪΑ -ΣΤΕΡΕΑ


Achaia Janssonius, Joan.Achaiae Noua & accurata Descriptio Auctore I. Laurenbergio. Amsterdam, Janssonius Joan. 1649-60 [39 x 56 cm]
Copper-engraving, decorative handcolored in outline and wash