ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΡΟΔΟΣ


Mallet, Allain Manesson Die Stadt Rhodes. - Rhodes Frankfurt, 1719 [ca. 15 x 11 cm]
Copper-engraving, handcolored in wash and outline. Small decorative bird's eye view of the city of Rhodes with its port, ornated with ships in the foreground.