ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΧΕΡΣ ΑΙΜΟΥ- ΔΑΚΙΑ -ΜΟΕΣΙΑ


Dacia and Moesia
Janssonius, Joan.Vetus Descriptio Daciarum Nec non Moesiarum Petrus Kaerius Caelavit. Amsterdam, Janssonius Joan. 1649-60 [35,5 x 48 cm]Copper-engraving, decorative handcolored in outline and wash.