ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 13 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ


Southern Aegean Islands Janssonius, Joan.Archipelagi Meridionalis, seu Cycladum Insularum accurata Delineatio. Amsterdam, Janssonius Joan. 1649-60 [47 x 54 cm]
Copper-engraving, decorative handcolored in outline and wash