ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΣΤΊΝΗΣ John Tallis 1815 [16?] – 1876  Ancient Palestine