ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 20- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 Mallet, Allain Manesson Greece,Macedoine Τhessalie Epire. Paris 1683 [ca. 15 x 11 cm]
Copper engraving, hand colored in wash and outline, published in Allain M. Mallet's description of the world. Small and quite detailled map of Macedonia, Thessalia and Epirus published around 1700