ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΑΙΓΑΙΟ


Mallet, Allain Manesson die Insul Sarpanto. - Isle De Scarpanto. Frankfurt, 1719 [ca. 15 x 11 cm]
Copper-engraving, handcolored in wash and outline, published in Allain M. Mallet's description of the world. Decorative bird's eye view of the Island of Sarpanto with its neighbouring islands Fanabi, Divoni, Saria, Zafra.