ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΕΥΡΩΠΗ


Europe Lotter, Tobias ConradEuropa Regnorum Provinciarum Regionum in iisdemque Religionis Christianae, morum artiumq, cultuomnium orbis terrarum partium praeltantisssima juxtra recentina exemplaria accuratissime excusa a Tob. Conra. Lotter Geographo August. Vindel. Augsburg, Lotter, T.C. 1760 [49,5 x 58,6 cm]Copper engraving, hand colored in outline and wash when published.