ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΚΟΣΜΟΣ -ΑΦΡΙΚΗ -ΑΣΙΑ


Route maritime de Brest à Siam, et de Siam à Brest, faite en 1685 et 1686 selon les remarques des 6 pères Jesuites envoïez par le Roy de France en qualité de ses Mathematiciens dans les Indes, et la Chine.  Auteur : Coronelli, Vincenzo Maria (165.-1718)
Date : 1687