ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΑΤΤΙΚΗ


Peloponnese and Attika-Mallet, Allain Manesson-Grece Particuliere Paris 1683 [ca. 15 x 11 cm]
Copper engraving, hand colored in wash and outline, published in Allain M. Mallet's description of the world. Small and decorative map of the Peloponnese and the peninsula of Attica. The map is equipped with with many place names, rivers and mountains.