ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΑΙΓΑΙΟ- ΡΟΔΟΣ


Mallet, Allain Manesson die Insul Rhodis. - Isle De Rhodes. Frankfurt, 1719 [ca. 15 x 11 cm]
Copper-engraving, handcolored in wash and outline, published in Allain M. Mallet's description of the world. Bird's eye view of the island of Rhodos, with Limonia and Carchi. The neighbouring 'Asia Minor' is shown as well with several place names.