ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ15 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ


Northern Aegaeis Janssonius, Joan.Insularum Archipelagi Septentrionalis seu Maris Aegaei Accurata Delinatio Auctore I. Laurenbergio. Amsterdam, J. Janssonius 1660-90 [48,5 x 57,7