ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΑΤΤΙΚΗ


Mallet, Allain Manesson das absonderliche Griechenlandt. - Grece Particuliere Frankfurt, 1719 [ca. 15 x 11 cm]Copper engraving, hand colored in wash and outline. Small and decorative map of the Peloponnese and the peninsula of Attica. The map is equipped with with many place names, rivers and mountains