ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 25 Β.Δ - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ


Zatta, Antonio La Grecia divisa nelle sue Provincie di nuova Projezione. Venice, Antonio Zatta. 1781. [42 x 32 cm] Copper engraving, in contemporary original color in outline. Published in Zatta's 'Atlante Novissimo'. Decorative map of Greece with its neighboring countries by the famous Italian cartographer Antonio Zatta.