ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 2

Ortelius, Abraham
Graeciae Universae Secundum Hodiernum Neoterica Descriptio. Iacobo Castaldo Pedemontane.

Antwerp, Christopher Platin 1598 [35 x 49,8 cm]
Original copper engraving, published 1598 in a French edition of the 'Theatrum Orbis Terrarum'. Finely hand-colored in wash and outline.