ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 8 ,ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ

Janssonius, Joan & Hondius Hendrik  Greece Macedonia Epirus et Achaia

Amsterdam, Janssonius Joan. 1638/40 [36 x 43,5 cm