ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 4 ΝΗΣΙΑ

Ortelius, Abraham Archipelagi Insularum Aliquot Descrip.
Antwerp, Juan Baptist Vrients 1612 [36,4 x 50,9 cm]
Original copper engraving, published 1612 in the famous Vrients-edition of the 'Theatrum Orbis Terrarum'.