ΘΕΜΑΤΑ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΑΣ 5 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Ortelius, Abraham Graecia, Sophiani. Abrahamo Ortelio descriptore.
Antwerp, Balthasar Moretus 1624 [35 x 49,8 cm]
Original copper engraving, published 1624 in the famous historical Atlas 'Parergon' (Latin text-edition) by Abraham Ortelius.